2018
with hope
Group of objects; inkwells, Crassula ovata - ”lucky tree” seedlings.
In the inkwells after the ink used for my works ”Petitions” and ”Notebooks” I planted the ”lucky tree” seedlings. They have been growing slowly for 3 years already. These small objects accumulate in themselves my timid faith in the possibility of change.
2018
z nadzieją
Zbiór obiektów; kałamarze, sadzonki Crassula ovata - „drzewka szczęścia”.
W kałamarzach po atramencie użytym do wykonania prac „Petycje” i „Zeszyty” posadziłam sadzonki „drzewka szczęścia”, rosną w nich powoli już 3 rok. Te małe obiekty kumulują w sobie moją nieśmiałą wiarę w możliwość zmian.
Back to Top