2022
FRIEND
installation; outdoor lamp repainted in green + pencil inscription on the wall
I put together two elements taken directly from the recent reality of the Podlasie region. They are — a lamp painted in green — like the ones found at the refugee-friendly houses, and the word "Friend", written in Kurdish, Chechen (phonetic notation) and Polish — quoted from a mini dictionary created by the Refugee Women in cooperation with the Association For Earth.
This is a "thank you" to those who help. It is also a desire to point out what is good in us and an attempt to pass this goodness on.
. 
2022
PRZYJACIEL
instalacja; przemalowana na zielono zewnętrzna lampa + napis ołówkiem na ścianie
Złożyłam dwa elementy wyjęte bezpośrednio z ostatniej rzeczywistości Podlasia. Są to — przemalowana na zielono lampa — jak te znajdujące się przy domach przyjaznych Uchodźcom oraz słowa w języku kurdyjskim, czeczeńskim i polskim (w zapisie fonetycznym) — zacytowane ze słowniczka stworzonego przez Uchodźczynie przy współpracy z organizacją Stowarzyszenie Dla Ziemi.
To podziękowanie dla tych, którzy pomagają. To też chęć wskazania na to, co w nas dobre i próba przekazania tego dobra dalej.Przyjaciel, MWW Muzeum Współczesne Wrocław, 2022  / Friend, Wrocław Contemporary Museum, Poland 2022; fot. Piotr Kmita.
Przyjaciel, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, 2022  / Friend, Rondo Sztuki Art Gallery in Katowice, Poland 2022; fot. Barbara Kubska.
Przyjaciel, detal, Galeria Rondo Sztuki w Katowicach, 2022  / Friend, detail, Rondo Sztuki Art Gallery in Katowice, Poland 2022; fot. Sybilla Skałuba.
Back to Top