2018
denial
Object; image, fabric, thread, 14×19,5cm.
I chose one of the photos I saw on the Internet, showing a scene of brutal cruelty to an animal. I framed, wrapped in cloth and sew in the edges tight enough not to get to what was hidden inside.
I tried to follow a denial mechanism that allows us not to notice/ not to react/ forget about things that require our opposition.
2018
Wyparcie
Obiekt; obraz, tkanina, nić, 14×19,5cm.
Wybrałam jedno ze zdjęć, które zobaczyłam w internecie, ukazujące scenę brutalnego okrucieństwa wobec Zwierzęcia. Oprawiłam je, owinęłam materiałem i zaszyłam brzegi na tyle mocno, aby nie można było dotrzeć do tego, co zostało ukryte wewnątrz.
Próbowałam podążyć za mechanizmem wyparcia, który pozwala nam nie zauważać/ nie reagować/ wypierać/ zapominać o rzeczach wymagających naszego sprzeciwu.
Back to Top