2018
Clod of Earth
Drawing object, 70x70cm.
I drew a clod of Earth and framed it in the shape of an isosceles cross, thinking about how different our world would look if Earth was our religion.
2018
grudka ziemi
Obiekt rysunkowy; 70x70cm.
Narysowałam grudkę Ziemi i oprawiłam w ramki w kształcie równoramiennego krzyża, myśląc o tym jak inaczej wyglądałby nasz świat, gdyby Ziemia była naszą religią.
Clod of Earth, FaVU Gallery, Brno, Czech Republic 2019Grudka Ziemi, FaVU Gallery, Brno, Czechy 2019; fot. W. Zawojski.
Back to Top