2019
Cultivation
Cycle of drawings (grouped in four); 
sheets from the notebook, green ink, 25x39cm each.
2019
uprawa
Cykl rysunków (zgrupowanych po cztery);
kartki z zeszytu, zielony tusz, 25x39cm każda.
Back to Top