2019, 2020, …
Wandering Sticks
Installation; wooden sticks, 21 elements (and still growing).
This is a collection of objects - wandering, wooden sticks, handed down symbolically by the author of the exhibition to accompany viewer on her/his future ”journey”.
2019, 2020, …
kije Wędrowne
Instalacja; kije drewniane, ok. 21 elementów (i wciąż rośnie).
Praca ta to zbiór obiektów - kijów „wędrownych”, symbolicznie przekazywanych przez autorkę wystawy tym, którzy ją odwiedzili - „na dalszą drogę”.
Kije wędrowne, FaVU Gallery, Brno, Czechy 2019 / Wandering Sticks, FaVU Gallery, Brno, Czech Republic 2019; fot. Polina Davidenko.
Open Out Festival, Trömso Kunstförening, performance by Sara Rönnbäck with works Clod of Earth and Wandering sticks in the background. 
Open Out Festival, Trömso Kunstförening, performans Sary Rönnbäck z pracami Grudka ZiemiKije Wędrowne w tle.
Back to Top