2019
to the birds
Documentation of the action; 6 lightboxes, 13,5x20x5cm each. 
I have arranged a sentence from sunflower seeds on the snow: ”Forgive me that I am a human”. I was waiting for birds. My presence deterred them. I had to leave. But when I came back in the evening, it turned out that the seeds were gone…
2019
do ptaków
Dokumentacja działania, 6 lightboxów, 13,5x20x5cm każdy.
Ułożyłam na śniegu z ziaren słonecznika słowa: „Wybaczcie mi, że jestem człowiekiem”. Czekałam na ptaki. Moja obecność je odstraszała. Musiałam odejść. Kiedy wróciłam na miejsce wieczorem, okazało się, że ziarna zniknęły...
Back to Top