2019 ... 2022 (2 version)
to the birds
Documentation of the action; 
2022 - 2 works 50x75cm each,UV print on synthetic glass + object - a small canvas bag filled with
sunflower seeds + sunflower seeds on the ground  
2019 - 6 UV prints on synthetic glass, 13,5x20x5cm each. 
I have arranged a sentence from sunflower seeds on the snow: ”Forgive me that I am a human”. I was waiting for Birds. My presence deterred them. I had to leave. But when I came back in the evening, it turned out that the seeds were gone…
2019 ... 2022 (2 wersja)
do ptaków
Dokumentacja działania, instalacja;
2022- 2 prace 50x75 cm każda, druk UV na syntetycznym szkle + obiekt - niewielki, płócienny worek wypełniony ziarnami słonecznika + ziarna słonecznika na ziemi 
2019 - 6 druków UV na syntetycznym szkle, 13,5x20x5cm.
Ułożyłam na śniegu z ziaren słonecznika słowa: „Wybaczcie mi, że jestem człowiekiem”. Czekałam na ptaki. Moja obecność je odstraszała. Musiałam odejść. Kiedy wróciłam na miejsce wieczorem, okazało się, że ziarna zniknęły...
Do Ptaków, Galeria Rondo Sztuki, Katowice 2022 / To the Birds, Rondo Sztuki Art Gallery, Katowice 2022; fot. Barbara Kubska.
Back to Top