{ENG}
Michalina W. Klasik 
Michalina Wawrzyczek-Klasik, born in 1984, polish visual artist. Works with image, object, text. Her artistic practice is guided by the idea of decolonizing nature. Since her residency at the Spanish Institute Joya: arte + ecologia in 2018, she has been working on her project The Secret Activism, which includes all her recent works. She cooperates with artists, activists from different parts of the world, dealing with the issues of deep ecology. 
A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice (2010). PhD in fine arts in 2017. Finalist of the Open Out Festival in Norway (2020) and the What's Next for Earth project run by the Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB, Stanford University, USA, 2020). 
Latest actions and exhibitions 
2021 
 GlogauAIR Residency, Berlin, Germany. 
 Tree-huggers, exhibition summarizing the residency, GlogauAir Open Studios, Berlin, Germany.
 Borderline Printmakers, exhibition during IMPACT 11. Conference, Hong Kong, China.
2020 
 Attempt 4 - International Contest for, finalist, Jan Tarasin Gallery, Kalisz, Poland.                                                                                
Leave No Trace, Open Out Festival, finalist, Tromso Kunstforening, Norway.                                     
 What's Next for Earth, project finalist, Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB), Stanford University, USA.
 Sustainability Roots, pop-up exhibition, Kozkincs Konyvtar, (cooperation with Extinction Rebellion Hungary), Budapest.
 Pandemic TRANSGRAFIA, International Print Triennial Society in Krakow, virtual project.
 Infinite thoughts, international woman artists exhibition, Classic Gallery, Nepal.
 Beyond The Veil, international woman artists exhibition, Poznań Art Week.
 Lost, International Art Festivals: Festival de Arte Lanzarote and Festival de Arte Fuerteventura, Spain/France.
 XI Triennial of Small Painting Forms, group exhibition, Wozownia Art Gallery, Toruń.
 Weltshmerz, Drawing Triennial Wrocław, group exhibition, BWA Gallery, Wroclaw.
2019 
 The Ideal System, group exhibition, part of the Warsaw Museums' Night, Ada Puławska Gallery, Warsaw.
 Inter-species peace, in cooperation with Lab Resque, group exhibition, Apartment Gallery, Toruń.
 Forgive me for being a human, solo exhibition, FaVU Gallery, Brno, Chech Republic.
X Polish Printmaking Triennial, New Silesian Museum, group exhibition, Katowice, Poland.
 Micro, A.I.R. Gallery, group exhibition, Manchester, Great Britain.
 6 Digital Printing Triennial, group exhibition, Era Art Gallery, Gdynia.
2018 
Art residency at the Spanish Institute Joya: arte+ecologia.
Every day from the beginning, solo exhibition, Joya: arte+ecologia Institute, Parque Natural Sierra María - Los Vélez, Andalucía, Spain.
Finalist of a Neo Proof Print Exchange Competition, Neo Gallery, Bolton, Great Britain.
 Directly, solo exhibition, Nutting Gallery, West Virginia, USA.
The 6th Tokyo International Mini Print Triennial, group exhibition, TAMA University, Japan.
Neo Proof Print Exchange, Neo Gallery, Bolton, group exhibition, Great Britain.
•••
 
{PL}
Michalina W. Klasik
Michalina Wawrzyczek-Klasik, urodzona w 1984 roku, artystka sztuk wizualnych. Pracuje z obrazem, obiektem, tekstem. W swoich poszukiwaniach kieruje się ideą dekolonizacji przyrody. Od czasu odbycia rezydencji w hiszpańskim Instytucie Joya: arte + ecologia w 2018 roku zajmuje się autorskim projektem The Secret Activism, do którego należą wszystkie jej ostatnie realizacje. 
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (2010). Doktora sztuk pięknych od 2017 roku. Współpracuje z artystami\kami, aktywistami\kami z różnych stron świata, zajmującymi się problematyką głębokiej ekologii. Finalistka Open Out Festival w Norwegii (2020) i projektu What’s Next for Earth prowadzonego przez Millenium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB, Uniwersytet Stanforda, USA, 2020). 
Ostatnie wystawy i działania 
2021 ​​​​​​
• Rezydencja artystyczna, GlogauAir, Berlin, Niemcy.
• Tree-huggers, wystawa podsumowująca rezydencję, GlogauAir Open Studios, Berlin, Niemcy.
 Borderline Printmakers, wystawa w ramach IMPACT 11. Conference, Hong Kong, Chiny.
2020  
Próba 4 - Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych, finalistka, Galeria im. Jana Tarasina, Kalisz, Polska. 
Leave No Trace, Open Out Festival, finalistka, Tromso Kunstforening, Norwegia.
What’s Next for Earth, finalistka projektu prowadzonego przez Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB), Uniwersytet Stanforda, USA.
Sustainability Roots, Pop-Up Exhibition, Közkincs Könyvtár, Budapeszt (przy współpracy z Extinction Rebellion Hungary).
Pandemic TRANSGRAFIA, SMTG Kraków, projekt on-line.
Beyond The Veil, międzynarodowa wystawa w ramach Poznań Art Week.
 Infinite thoughts, międzynarodowa wystawa na rzecz poprawy warunków bytowych kobiet artystek z Nepalu, Classic Gallery, Nepal.
Lost, International Art Festivals: wystawa zbiorowa Festival de Arte Lanzarote and Festival de Arte Fuerteventura.
XI Triennale Małych Form Malarskich, wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń.
Weltschmerz, Triennale Rysunku Wrocław, wystawa zbiorowa, BWA Wrocław Główny.
2019 
Pokój międzygatunkowy, przy współpracy z Lab Resque, wystawa zbiorowa na rzecz zwierząt laboratoryjnych, Mieszkanie, Toruń.
System idealny, wystawa zbiorowa w ramach Warszawskiej Nocy Muzeów, Ada Puławska, Warszawa.
Forgive me for being a human, wystawa indywidualna, FaVU Gallery, Brno, Czechy.
X Triennale Grafiki Polskiej, wystawa pokonkursowa, Muzeum Śląskie, Katowice.
6 Triennale Grafiki Cyfrowej, wystawa pokonkursowa, Galeria Era Art, Gdynia.
Micro, A.I.R. Gallery, Manchester, wystawa pokonkursowa, Wielka Brytania.
2018 
Rezydencja artystyczna w hiszpańskim Instytucie Joya: arte+ecologia.
Every day from the beginning, wystawa porezydencyjna, Instytut "Joya: arte+ecologia", Parque Natural Sierra María - Los Vélez, Andalucía, Hiszpania.
Finalistka Neo Proof Print Exchange Competition, Neo Gallery, Bolton, Wielka Brytania.
Directly, wystawa indywidualna, Nutting Gallery, West Virginia, USA.
The 6th Tokyo International Mini Print Triennial, wystawa pokonkursowa, TAMA University, Japonia.
Neo Proof Print Exchange, Neo Gallery, Bolton, wystawa pokonkursowa, Wielka Brytania.  
•••
foto source: Open Out Festival / źródło fotografii: Open Out Festival.
Back to Top