{ENG}
Michalina W. Klasik 
Polish visual artist and secret activist. Works with image, object, text. Her artistic practice is guided by the idea of decolonizing nature. Since her residency at the Spanish Institute Joya: arte + ecologia in 2018, she has been working on her project The Secret Activism, which includes all her recent works. A graduate of the Academy of Fine Arts in Katowice (2010). PhD in fine arts in 2017. She believes in Earth, in compassion, in the possibility of creating new, good stories about the world, in cooperation and understanding - also beyond species. 
Latest actions and exhibitions 
2023 
 Phytographies, Gallery of Academy of Fine Arts in Katowice.
• Joya: arte+ecologia, ecoart residency, Spain.
• MUSIC OF PROTEST, OFF Festival Katowice, Rondo Sztuki Art Gallery, Katowice. 
• TOGETHER FOREVER, Zukunftsvisionen Festival, Kunsthalle Gorlitz, Germany.
• Under one's own flag, Jerzy Kosałka Gallery, Wroclaw.
• I return your name, an event organized by Underground Women Collective, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice.
2022 
• tables #1, turnus collective gallery, Warsaw.
• Come with me Sister — after all, you know— love and compassion beyond species!, Minus1.artspace Gallery, Katowice. 
  Leave No Trace, IMPACT 12, UWE Gallery, Bristol, UK. 
  COMMUNALITY, 4th Little Island Festival, Sikinos, Greece.
 Interior, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice.
 Don't look back, Wroclaw Drawing Triennial, Wroclaw Contemporary Museum. 
 Unidentified Terrain, BWA Contemporary Art Gallery in Katowice.
 co - feeling, Rondo Sztuki Art Gallery, Katowice. 
2021 
 Second Climate Plateau, online project (curated by Rita Muller and PRPGND Gallery), Warsaw.
 See You, Tomorrow, Palazzo Dona Brusa, Venice, Italy (curated by a.topos collective). 
 GlogauAIR Residency, Berlin, Germany. 
 Tree-huggers, GlogauAir Open Studios, Berlin, Germany.
• You Will Never Walk Alone, Labirynth Gallery, Lublin.
 Dissonant Futures, NCK Gallery, Cracow.
What am I looking at, UJD Gallery, Częstochowa.
 Borderline Printmakers, exhibition during IMPACT 11. Conference, Hong Kong, China.
2020 
 Attempt 4 - International Contest for, finalist, Jan Tarasin Gallery, Kalisz, Poland.                                                                                
Leave No Trace, Open Out Festival, finalist, Tromso Kunstforening, Norway.                                     
 What's Next for Earth, project finalist, Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB), Stanford University, USA.
 Sustainability Roots, pop-up exhibition, Kozkincs Konyvtar, (cooperation with Extinction Rebellion Hungary), Budapest.
 Pandemic TRANSGRAFIA, International Print Triennial Society in Krakow, virtual project.
 Infinite thoughts, international woman artists exhibition, Classic Gallery, Nepal.
 Beyond The Veil, international woman artists exhibition, Poznań Art Week.
 Lost, International Art Festivals: Festival de Arte Lanzarote and Festival de Arte Fuerteventura, Spain/France.
 XI Triennial of Small Painting Forms, group exhibition, Wozownia Art Gallery, Toruń.
 Weltshmerz, Drawing Triennial Wrocław, group exhibition, BWA Gallery, Wroclaw.
2019 
 The Ideal System, group exhibition, part of the Warsaw Museums' Night, Ada Puławska Gallery, Warsaw.
 Inter-species peace, in cooperation with Lab Resque, group exhibition, Apartment Gallery, Toruń.
 Forgive me for being a human, solo exhibition, FaVU Gallery, Brno, Chech Republic.
X Polish Printmaking Triennial, New Silesian Museum, group exhibition, Katowice, Poland.
 Micro, A.I.R. Gallery, group exhibition, Manchester, Great Britain.
 6 Digital Printing Triennial, group exhibition, Era Art Gallery, Gdynia.
2018 
Art residency at the Spanish Institute Joya: arte+ecologia.
Every day from the beginning, solo exhibition, Joya: arte+ecologia Institute, Parque Natural Sierra María - Los Vélez, Andalucía, Spain.
Finalist of a Neo Proof Print Exchange Competition, Neo Gallery, Bolton, Great Britain.
 Directly, solo exhibition, Nutting Gallery, West Virginia, USA.
The 6th Tokyo International Mini Print Triennial, group exhibition, TAMA University, Japan.
Neo Proof Print Exchange, Neo Gallery, Bolton, group exhibition, Great Britain.
•••
 
{PL}
Michalina W. Klasik
Artystka sztuk wizualnych i sekretna aktywistka. Pracuje z obrazem, obiektem, tekstem. W swoich poszukiwaniach kieruje się ideą dekolonizacji przyrody. Od czasu odbycia rezydencji w hiszpańskim Instytucie Joya: arte + ecologia w 2018 roku zajmuje się autorskim projektem The Secret Activism, do którego należą wszystkie jej ostatnie realizacje. Absolwentka ASP w Katowicach (2010). Doktora sztuk pięknych od 2017 roku. Wierzy w Ziemię, we współodczuwanie, w możliwość stworzenia nowych, dobrych opowieści o świecie, we współpracę i porozumienie – również ponad gatunkami.
Ostatnie wystawy i działania 
2023 ​​​​​​
• Fitografie, Galeria Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
• Joya: arte+ecologia, rezydencja artystyczna, Hiszpania.
 MUZYKA PROTESTU, wystawa w ramach OFF Festival Katowice, Galeria Rondo Sztuki, Katowice. 
 TOGETHER FOREVER, Zukunftsvisionen Festival, Kunsthalle Gorlitz, Niemcy.
 Pod swoją flagą, Galeria u Kosałki, Wrocław.
 Zwracam Ci imię, wydarzenie w ramach Podziemnego Kolektywu Kobiecego, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. 
2022 ​​​​​​
• stoliki #1, galeria kolektywu turnus, Warszawa.
• Chodź ze mną Siostro — przecież WIESZ — miłość i współczucie ponad gatunkami! , Galeria Minus1.artspace w Katowicach. 
Leave No Trace, IMPACT 12, UWE Gallery, Bristol, Anglia.
COMMUNALITY, 4th Little Island Festival, Sikinos, Grecja.
 Interior, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. 
• Nie patrz wstecz, Triennale Rysunku Wrocław, MWW Muzeum Współczesne Wrocław.
• Niezidentyfikowany teren, Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach. 
 współ - czucie, Galeria Rondo Sztuki, Katowice. 
2021 ​​​​​​
 Drugi Płaskowyż Klimatyczny Sztuki Współczesnej, projekt online (kuratorstwo Rita Muller i Galeria PRPGND), Warszawa. 
 See You, Tomorrow, Palazzo Dona Brusa, Wenecja,  Włochy (kuratorstwo: a.topos). 
• Rezydencja artystyczna GlogauAir, Berlin, Niemcy.
 Tree-huggers, GlogauAir Open Studios, Berlin, Germany.
 Nigdy nie będziesz szła sama, Galeria Labirynt, Lublin.
 Sprzeczne przyszłości, NCK, Kraków.
 Na co patrzę, Galeria UJD w Częstochowie.
 Borderline Printmakers, wystawa w ramach IMPACT 11. Conference, Hong Kong, Chiny.
2020  
Próba 4 - Międzynarodowy Konkurs na Eksperyment w Sztukach Wizualnych, finalistka, Galeria im. Jana Tarasina, Kalisz, Polska. 
Leave No Trace, Open Out Festival, finalistka, Tromso Kunstforening, Norwegia.
What’s Next for Earth, finalistka projektu prowadzonego przez Millennium Alliance for Humanity and the Biosphere (MAHB), Uniwersytet Stanforda, USA.
Sustainability Roots, Pop-Up Exhibition, Közkincs Könyvtár, Budapeszt (przy współpracy z Extinction Rebellion Hungary).
Pandemic TRANSGRAFIA, SMTG Kraków, projekt on-line.
Beyond The Veil, międzynarodowa wystawa w ramach Poznań Art Week.
 Infinite thoughts, międzynarodowa wystawa na rzecz poprawy warunków bytowych kobiet artystek z Nepalu, Classic Gallery, Nepal.
Lost, International Art Festivals: wystawa zbiorowa Festival de Arte Lanzarote and Festival de Arte Fuerteventura.
XI Triennale Małych Form Malarskich, wystawa zbiorowa, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń.
Weltschmerz, Triennale Rysunku Wrocław, wystawa zbiorowa, BWA Wrocław Główny.
2019 
System idealny, wystawa zbiorowa w ramach Warszawskiej Nocy Muzeów, Ada Puławska, Warszawa.
Pokój międzygatunkowy, przy współpracy z Lab Resque, wystawa zbiorowa na rzecz zwierząt laboratoryjnych, Mieszkanie, Toruń.
Forgive me for being a human, wystawa indywidualna, FaVU Gallery, Brno, Czechy.
X Triennale Grafiki Polskiej, wystawa pokonkursowa, Muzeum Śląskie, Katowice.
Micro, A.I.R. Gallery, Manchester, wystawa pokonkursowa, Wielka Brytania.
6 Triennale Grafiki Cyfrowej, wystawa pokonkursowa, Galeria Era Art, Gdynia.
2018 
Rezydencja artystyczna w hiszpańskim Instytucie Joya: arte+ecologia.
Every day from the beginning, wystawa porezydencyjna, Instytut "Joya: arte+ecologia", Parque Natural Sierra María - Los Vélez, Andalucía, Hiszpania.
Finalistka Neo Proof Print Exchange Competition, Neo Gallery, Bolton, Wielka Brytania.
Directly, wystawa indywidualna, Nutting Gallery, West Virginia, USA.
The 6th Tokyo International Mini Print Triennial, wystawa pokonkursowa, TAMA University, Japonia.
Neo Proof Print Exchange, Neo Gallery, Bolton, wystawa pokonkursowa, Wielka Brytania.  
•••
foto source: Open Out Festival / źródło fotografii: Open Out Festival.
Back to Top